środa, 17 sierpnia 2011

niedziela, 23 stycznia 2011

Lista zaimplementowana w sposób obiektowy C++

C++ ofstream

#include iostream
#include fstream.h

using namespace std;

char sciezka[100]; //sciezka do zapisu

void zapisz_do_pliku(char *sciezka){

ofstream plik;
plik.open(sciezka);

char c;
int i=0;
char tekst[1000];

cout <<"Podaj tekst do zapisania:\n";
    cin.get(c);
    cin.get(c);
    while ( c != '\n' )
    {
      if(c!='\n'){
      tekst[i]=c;
      i++;
      cin.get(c);}
    }

plik<< tekst;}

string odczyt(void){


ifstream plik;
plik.open(sciezka);

string tekst;
while(getline(plik,tekst))
{
  getline(plik,tekst);
}plik.close();
return tekst;
}int main()
{


  cout<<"Podaj sciezke do pliku:\n";
  cin >>sciezka;

  zapisz_do_pliku(sciezka);
string a;
cout<<"Plik odczytany: \n\n-----------------------------------------------\n\n";
a=odczyt();
cout<